Pályázat a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény állományvédelmi fejlesztésére

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Pályázati azonosító: 3511/03925

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény jelen pályázat keretében 1 db Dantherm CDT 40S típusú mobil légszárító berendezést vásárolt.

A kőtár céljára kialakított pincehelyiségekben a természetes szellőzés hatékonyságát növelő ventilátort tettünk be. Az épület felújítása során előkerült és feltárt, kőtárként működő középkori pince pára viszonyai korábban nem voltak előre láthatóak, ismertek. Egy szellőzőkürtő került kialakításra 2012-ben. Az elmúlt évek mérési eredményei alapján látható, hogy a pincehelyiségeket tartósan alacsony hőmérséklet (8-15 °C) és tartósan magas páratartalom (70-92% RH) jellemzi.

A középkori pince-kőtárban téli időszakban láthatóan átnedvesedtek a kőfaragványok. A pincerendszer megfelelő szellőzésének megoldása érdekében építésszel konzultáltunk. A jelentős költségekkel járó építési átalakítás megvalósulásáig szükségünk van újabb kondenzációs légszárítóra. Ezzel tudjuk a helyiségek szárítását biztosítani, valamint a relatív páratartalmat lecsökkenteni és a régészeti anyagot a magas páratartalom következtében fellépő károsodásoktól, illetve a pusztulástól megmenteni.

Ezt a légszárító készüléket tudtuk jelen pályázati támogatásból megvásárolni. A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény állományvédelméhez nyújtott pályázati támogatást ezúton is köszönjük!

Csatolmány Méret
a pályázat szakmai beszámolója456.8 KB 456.8 KB
Pályázat száma
3511/03925, NKA