Régi könyvek restaurálása a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben

Az elmúlt években a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménybena Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatok keretén belül jelentős állományvédelmi (tisztítás, fertőtlenítés, kötésjavítás) munkát végeztünk a régi, sérült könyveinken. A 2012 októberében beadott nyertes pályázatunk eredményeképpen ebben az évbenhárom könyvet sikerült restauráltatnunk:

1. Hieronymus: Sextus tomusoperum…Comentariiinduodecumprophetas… (Basileae, Frobenius, 1525; 366 p., 30 cm. Koll. 1, R 22)

CyprianusCaecilius: Opera (Basileae, Frobenius 1520; 515 p.,  30 cm. Koll. 2, R 22)

2. Hopperus, Marcus: Latino-graecumdictionarium (Basileae, HieronymusCurionis, 1563,A-Z4, Aa-Li4, a-h5, 32 cm)

3. FlaviusJosephus

De antiquitatejudeorum

De bellojudaico

Contra Appionem

ColoniaAgrippinae, GodefridusHittorpius, 1524

347 levél; 34,5 cm, R 8

Az első kötet két művet tartalmaz: Szent Jeromos összes művének hatodik kötetét (a 12 kisprófétához írt kommentárt) valamint Szent Ciprián műveit. A kolligátum táblájának borítója latin kódex volt. Dr. Madas Edit megállapítása szerint egy XIV. százai MissaleNotatum (Dom. X. post Pentacostem, Dom. XII. post Pentacostem) része. A kódextöredék nem egyezik az esztegomi, a pálos és a passaui missalékkal. Valószínűleg a legelső tulajdonos köttette egybe (JoanesPersi ?) a két különböző nagyságú kötetet, de az sem kizárt, hogy a konvent köttette egybe a két protestáns kiadású könyvet, s ekkor a Koll. 1-et körülvágták.

A második kötet Hopperus latin-görög szótárának 1563-as bázeli, míg a harmadik kötet JosephusFlavius zsidó történetíró műveinek (A zsidók története, A zsidó háború, Apion ellen). 1524-es kölni kiadása.

Mindhárom kötet eredetileg a miskolci minorita rend tulajdonában volt. Könyvtáruk legfontosabb darabjait a szerzetesek a rend 1950-es feloszlatása előtt elrejtették a templomuk sekrestyéje mellett lévő szeneskamrában. Több ősnyomtatvány, számos RMK kötet (köztük a Vizsolyi Biblia egy példánya), és a rendház kéziratos története menekült így meg.Ezeket a templom lelkésze 1968-ban átadta Kuklay Antalnak megőrzésre.A rendház visszaállítása után a Historia Domus visszakerült a miskolci minoriták tulajdonába, a többi kötet a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény állományát gyarapította. Az itt maradt kötetek közül került kiválasztásra a most restaurált három könyv. 

A könyvek restaurálását két restaurátor, Szalai Zoltánné és Szénási Lászlóné közös munkában végezte. Mindketten szakterületük elismert restaurátorai. Szalai Zoltánné, Munkácsy-díjas restaurátor1962-től 1976-ig az Országos Széchenyi Könyvtár restaurátor laboratóriumában, majd 1977-től az MTA Kódextöredék-kutató Csoportnál dolgozott 1985-ig, nyugdíjazásáig. Szénási Lászlónéval mindketten részt vettek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtára és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára számos kötetének restaurálásában.

Pályázat száma
3511/03702, NKA