Könyvtár

Sárospatak és környéke fontos szerepet játszott országunk és egyházunk történetében mint királynői birtok, Árpád-házi Szent Erzsébet szülőhelye, ahol megtelepedtek a domonkosok, ferencesek, pálosok és premontreiek. A Rákóczi család birtokközpontja adott helyet a jezsuitáknak és trinitáriusoknak is. Plébániai iskolája, ahol Szalkay László, későbbi esztergomi érsek is tanult, alapozta meg a mai napig törelten iskolavárosi hírét. A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény fő célkitűzése ennek az örökségnek a feltárása, ápolása és bemutatása.

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény a sárospataki Római Katolikus Plébánia könyvtárából, levéltárából, és műtárgyegyütteséből alakult 1967-ben, kezdetben az Egri Főegyházmegyei Könyvtár fiókkönyvtáraként, majd önálló vegyes gyűjteményként. 2008-tól az egyházközség hajdani elemi iskolájának épületében, a Szent Erzsébet Házban működik.

A muzeális gyűjtemény törzsanyagát a helyi egyházközség műtárgyai képezik. Harmincéves gyűjtőmunka eredményeként ez az anyag kibővült Abaúj és Zemplén plébániáinak használaton kívüli liturgikus felszereléseivel, régi könyveivel és irataival, valamint papi hagyatékokkal, a hívek és a pártfogók ajándékaival és vásárlásokkal.

A Gyűjtemény könyvtára szerepel a nyilvános könyvtárak jegyzékén. A gyűjtőkörét jellege, alapfeladata és a működési területe – az Egri Főegyházmegye földrajzi helyzete – határozza meg. A könyvtár fő gyűjtőköre: vallás és vallástudomány, zempléni helyismereti irodalom, valamint a Szent Erzsébettel és a Rákóczi családdal kapcsolatos szakirodalom. A könyvtár állományát a sárospataki jezsuiták és a Trautsohn, Bretzenheim, Windischgrätz családok, valamint a plébánosok hagyatéka alapozta meg. A szerzetesrendek 1950-es feloszlatása után a könyvtár újabb jelentős anyaggal, köztük ősnyomtatványokkal, valamint papi hagyatékokkal is bővült. Külön gyűjtemények, ritkaságok az állományban: a Windischgrätz család könyvtárának egy része, az 1506-os színezett fametszetes cseh Biblia, a Vizsolyi Biblia, valamint 11 ősnyomtatvány.

A könyvtár az Egri Főegyházmegye papsága számára teológiai szakkönyvtár funkciót lát el. Részt vesz a Főegyházmegye igehirdetői és lelkipásztori tevékenységének szakirodalmi ellátásában, tudományos tájékoztatásában, a híveket ellátja lelkiségi irodalommal, valamint közművelődési szerepet vállal a város kulturális életében és az idegenforgalom kiszolgálásában.