203137/02686 NKA Pályázat

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

„Demeter István: A tábori lelkész hadinaplója című kötet kiadása. Forráskiadváány. A Folia Collecta sorozat 3. kötete.” című pályázathoz

Pályázati azonosító: 203137/02686

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény a 203137/02686 azonosító számú pályázat keretében adta ki Demeter István II. világháború alatt írt hadinaplóját. A kötet a Gyűjtemény által indított Folia Collecta sorozat harmadik köteteként jelent meg.
A kötet kiadása több szempontból is hiánypótló. A tábori lelkészek szolgálatának elemzéséhez a II. világháborúból alig van adatunk. A „Lelkészek a fronton” címmel filmet, Gueth Gyula református tábori lelkész utólag leírt életrajzi visszaemlékezését, Balogh István tábori lelkészről írott életrajzot használhatjuk, valamint dr. Varga A. József: „Katonák – lelkészek, tábori lelkészek” című áttekintő könyvét, amiben azonban csak néhány oldal foglalkozik a II. világháborús tábori lelkészekkel.
Éppen ezért nagyon fontos forrás lehet Demeter István tábori lelkészi naplója 1942-1943-ból, mert nem utólagos feljegyzésű, hanem naponta és a helyszínen vezette, s több esetben fényképekkel is illusztrálta.
A tábori lelkészek helyzetét a magyar hadseregben az I. világháború után több rendelet szabályozta. Az 1940-ben kiadott Harcászati Szabályzat a tábori lelkészi szolgálat az istentiszteletek megtartása mellett az egyéni lelki gondozói tevékenységet emelte ki. A lelkészeknek jelentést kellett írni arról, milyen területen vannak, szentmisét hányszor mutattak be, milyen volt az ellátandó létszám, hány gyóntatás és áldozás volt. A halottakról külön jelentést kellett küldeni. A korabeli katonai előírások kötelezővé tették a tábori lelkészeknek, hogy naplót vezessenek, és havi jelentést írjanak. Így értjük meg, miért írt Demeter István viszonylag részletes tábori lelkészi naplót. Demeter István érzékenyen reagált a zsidókkal szembeni atrocitásokra, azokat leírta és jelentette a budapesti nagykövetségeknek és a nunciusnak.
A tartalékos tábori lelkészek viszonylag gyakran váltották egymást. Demeter István másfél éve a hosszabb szolgálati időkhöz tartozott.
A kiadvány a tábori lelkészi szűk két évét teljesítő Demeter István naplóját tartalmazza. Fontos forrása lehet a tábori lelkészeket kutató történeti szakirodalomnak, teljesebbé teszi és le is zárja az Éveim címmel írott önéletrajzi visszaemlékezését. Ez pedig együttesen fontos történeti forrása a 20. századi magyar katolikus egyháznak, az Egri Főegyházmegye papképzésének. A könyvet mutatók, Demeter István korabeli fekete-fehér fényképfelvételei, valamint Suba János és munkatársai által készített térképek teszik teljessé. A könyvet Bíró László római katolikus tábori püspök ajánlja az olvasóknak és kutatóknak. S talán nem utolsó sorban napjaink tábori lelkészeinek.
A kötet 176 oldal terjedelmű. Demeter István saját készítésű, a lelkészi szolgálatot dokumentáló fotói, és ez idő alatt írott versei egészítik ki. A személy és földrajzi névmutatót a tájékozódást segítő térképmellékletek segítik.
A szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg jelen beszámolót feltöltjük a saját honlapunkra (www.rkegy.hu) valamint a Hungaricana közgyűjteményi portál oldalára (www.hungaricana.hu).

A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény kötetkiadásához nyújtott pályázati támogatást ezúton is köszönjük!

Csatolmány Méret
szakmai_beszamolo.pdf587.84 KB 587.84 KB
Pályázat száma
203137/02686 NKA