„Felekezeti hűséggel, de ökumenikus nyitottsággal”

2022. március 28.

2022. március 22-én folytatódott „A testvéri szeretet egységében Krisztus összeköt minket” előadássorozatunk. Második előadónk Nagytiszteletű Dr. Fodor Ferenc, a sárospataki református gyülekezet lelkipásztora, teológiai tanár volt.

„Mindnyájan meg vagyunk győződve arról, hogy mi hordozzuk a Teljességet, pedig a Teljesség hordoz bennünket.” Ha Krisztus lelkülete jelen van életünkben, azt megéljük a mindennapokban, akkor felül tudunk emelkedni azokon az okokon, amelyek szétválasztanak bennünket, és meg tudjuk találni azt, „Aki” összeköt minket.

Előadásának elején Lelkész úr a felekezetek közötti szakadásról, annak okairól beszélt. Elmondta, hogy a történelemben számos ok és hatás volt, ami szétválasztotta a keresztény felekezeteket. Ilyen okok, sok egyéb mellett: az igehirdetés-mise, a hitgyakorlás, a hagyományok, a tanügyi kérdések, az építészeti megoldások, és az egyházi szervezet (központi és helyi irányítás). Kiemelte, hogy számos keresztény felekezet él egymás mellett, és ha valamelyik közeledni szeretne a másikhoz, akkor az óhatatlanul is egy másik felekezettől való távolodással jár.

Mindezek ellenére lehet találni valamit, pontosabban valakit, aki összekapcsol, így talán fontosabb arról beszélnünk, „Aki” összeköt bennünket, mint arról, „ami”. Mert Jézus Krisztus egymáshoz tudja kapcsolni a felekezeteket: „Minél inkább Krisztus lelkületével vagyunk, annál inkább közelebb vagyunk egymáshoz is.”

"AKI" mellett ami mégis összekapcsol bennünket:

  • A Szentírás.
  • A keresztség
  • A közös cselekedeteket, amelyek megnyilvánulhatnak ténylegesen közösen végzett cselekedetekben, de egymás mellett végzett cselekedetekben is. Ez utóbbira példaként hozta fel a sárospataki rászorulók részére szervezett szombati étkeztetést.
  • A tanügy (oktatás). Ahogy Lelkész úr előadásában is elmondta, nagyon örül annak, hogy az elmúlt években milyen jelentős mértékű javulást tapasztalt a hitoktatók beszámolói szerint az iskolai hittanoktatással kapcsolatban: milyen nyitottsággal, segítőkészséggel viszonyulnak egymáshoz a hitoktatók a város egyházi iskoláiban.

Lelkész úr kiemelte, hogy mindezt csak „felekezeti hűséggel, de ökumenikus nyitottsággal lehet megélni, továbbvinni. Felekezeti hűséggel, vagyis úgy, hogy a saját értékrendjéhez mindenki hűségesen kötődik, de ökumenikus nyitottsággal viszonyul a másik ember felé.