Könyvtári katalógus

RKEGY katalógus

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény

Nyitva tartás
Nyári nyitva tartás:
május 1-től szeptember 30-ig
hétfőtől péntekig 10-17 óráig
Szombaton 10-14 óráig, csoportok részére előzetes bejelentkezés szükséges (bejelentkezés munkanapokon 8-16 óra között, legkésőbb péntek délig).
Téli nyitva tartás:
október 1-április 30-ig
hétfőtől péntekig 10-16 óráig, csoportok részére előzetes bejelentkezés szükséges (bejelentkezés munkanapokon 8-16 óra között, legkésőbb péntek délig).
Vasárnap ZÁRVA!

Árpád-házi Szent Erzsébet ikonszentelése Sárospatakon

A médiakutatók szerint a mai ember a vizuális kultúrában él, mégis alig érti a képeket. A képi kultúra körbevesz és üzen számunkra. Szakrális tereink képei, szobrai szakrális művészete hol sikeres, hol kevésbé az. Pedig a keresztény ember számára az Isten megismeréséhez letisztult, érthető, megismerhető szent művészetre van szükség. Kisléghy Nagy Ádám így vall a szent művészetről: „A művészet törvény, de nem öntörvény. Szent, mert szolgál, mint az angyalok. …Minőség. Kinyilatkoztatás és nem ködösítés. Érzelem, de nem érzékiség. …Tőmondat és nem fecsegés. A művészet gyönyörködtető és fájdalmas. A rejtettről az érthetőn keresztül tud szólni, nem pedig a rejtettről a rejtetten keresztül. Mindenkihez, nem csak az elithez.”

 
Az V. Őszi Szent Erzsébet Napok keretein belül szentelték fel azt az Árpád-házi Szent Erzsébet ikont., melyről pár sorban írni szeretnék. Egy olyan képről és egy olyan szentnek a képéről kellene beszélnem, amiről már eleve nehéz szavakat formálni. Aki ismeri Szent Erzsébet életét, tudja, hogy egy olyan lánynak a példáját kellene méltatni, amire egy „halandó” talán nem is alkalmas. Mindössze 24 évet élt királyleány, aki a Krisztus szavait szó szerint értve: életét adta felebarátaiért.
 
A szent ikonját megfestő Makláry Zsolt képe a minőségét képviseli a szakrális művészeten belül. A szentről festett ikonja nem a „fecsegésről” és nem a mellébeszélésről, hanem a megismerhetőről, megérthetőről, kézzelfoghatóról, mégis a kimondhatatlanról szól. Czakó Gábor szavai szerint:„A képet nem csak nézzük, a kép is néz bennünket. Ha tisztán látnánk, akkor a képben mi magunk is feltárulkoznánk, és a megismerő megismerné önmagát. A benne rejlő titkokat, szépségeket, igazságokat.” Keressük a képben a titkokat!
 
Az ikonkép egyben ereklyetartó is. A koronájába illesztették Árpád-házi Szent Erzsébet koponyaereklyéjét, amely az olaszországi Viterbo domonkos kolostorában őrzött fejereklye kis darabkája. A stilizált rózsát formáló aranyozott réz ereklyetartó Révész László ötvösművész munkája. Az otthonában, a Sárospatak-kispataki görögkatolikus kápolnában már nem csak Boldog Romzsa Tódor előtt, hanem immáron Árpád-házi Szent Erzsébet ereklyéje előtt is tiszteleghetünk.


Árpád-házi Szent Erzsébet ikon szentelése Sárospatakon