Bibliothekskatalog

RKEGY katalógus

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény

ÖFFNUNGSZEITEN DES MUSEUMS UND DER BIBLIOTHEK
Sommer
(vom 1. Mai bis zum 30. September)
Montags bis Freitags von 10 bis 17 Uhr
Samstags können von 10 bis 14 Uhr Gruppenführungen nach vorheriger Anmeldung erfolgen. Diese muss spätestens Freitag Vormittag erfolgen.
Winter (vom 1. Oktober bis 30. April)
Montags bis Freitags 10 bis 16 Uhr, Gruppenführungen sind nach vorheriger Anmeldung möglich.
Sonntags keine Besichtigungen.

Régi könyvek restaurálása a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteményben

Az elmúlt években a sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjteménybena Nemzeti Kulturális Alap által kiírt pályázatok keretén belül jelentős állományvédelmi (tisztítás, fertőtlenítés, kötésjavítás) munkát végeztünk a régi, sérült könyveinken. A 2012 októberében beadott nyertes pályázatunk eredményeképpen ebben az évbenhárom könyvet sikerült restauráltatnunk:

1. Hieronymus: Sextus tomusoperum…Comentariiinduodecumprophetas… (Basileae, Frobenius, 1525; 366 p., 30 cm. Koll. 1, R 22)

CyprianusCaecilius: Opera (Basileae, Frobenius 1520; 515 p.,  30 cm. Koll. 2, R 22)

2. Hopperus, Marcus: Latino-graecumdictionarium (Basileae, HieronymusCurionis, 1563,A-Z4, Aa-Li4, a-h5, 32 cm)

3. FlaviusJosephus

De antiquitatejudeorum

De bellojudaico

Contra Appionem

ColoniaAgrippinae, GodefridusHittorpius, 1524

347 levél; 34,5 cm, R 8

Az első kötet két művet tartalmaz: Szent Jeromos összes művének hatodik kötetét (a 12 kisprófétához írt kommentárt) valamint Szent Ciprián műveit. A kolligátum táblájának borítója latin kódex volt. Dr. Madas Edit megállapítása szerint egy XIV. százai MissaleNotatum (Dom. X. post Pentacostem, Dom. XII. post Pentacostem) része. A kódextöredék nem egyezik az esztegomi, a pálos és a passaui missalékkal. Valószínűleg a legelső tulajdonos köttette egybe (JoanesPersi ?) a két különböző nagyságú kötetet, de az sem kizárt, hogy a konvent köttette egybe a két protestáns kiadású könyvet, s ekkor a Koll. 1-et körülvágták.

A második kötet Hopperus latin-görög szótárának 1563-as bázeli, míg a harmadik kötet JosephusFlavius zsidó történetíró műveinek (A zsidók története, A zsidó háború, Apion ellen). 1524-es kölni kiadása.

Mindhárom kötet eredetileg a miskolci minorita rend tulajdonában volt. Könyvtáruk legfontosabb darabjait a szerzetesek a rend 1950-es feloszlatása előtt elrejtették a templomuk sekrestyéje mellett lévő szeneskamrában. Több ősnyomtatvány, számos RMK kötet (köztük a Vizsolyi Biblia egy példánya), és a rendház kéziratos története menekült így meg.Ezeket a templom lelkésze 1968-ban átadta Kuklay Antalnak megőrzésre.A rendház visszaállítása után a Historia Domus visszakerült a miskolci minoriták tulajdonába, a többi kötet a Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény állományát gyarapította. Az itt maradt kötetek közül került kiválasztásra a most restaurált három könyv. 

A könyvek restaurálását két restaurátor, Szalai Zoltánné és Szénási Lászlóné közös munkában végezte. Mindketten szakterületük elismert restaurátorai. Szalai Zoltánné, Munkácsy-díjas restaurátor1962-től 1976-ig az Országos Széchenyi Könyvtár restaurátor laboratóriumában, majd 1977-től az MTA Kódextöredék-kutató Csoportnál dolgozott 1985-ig, nyugdíjazásáig. Szénási Lászlónéval mindketten részt vettek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtára és a Magyar Képzőművészeti Egyetem Könyvtára számos kötetének restaurálásában.

Asics footwear | Air Jordan Retro - 2021 Release Dates + Preview , Fitforhealth

Régi könyvek restaurálása