Bibliothekskatalog

RKEGY katalógus

Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény

ÖFFNUNGSZEITEN DES MUSEUMS UND DER BIBLIOTHEK
Sommer
(vom 1. Mai bis zum 30. September)
Montags bis Freitags von 10 bis 17 Uhr
Samstags können von 10 bis 14 Uhr Gruppenführungen nach vorheriger Anmeldung erfolgen. Diese muss spätestens Freitag Vormittag erfolgen.
Winter (vom 1. Oktober bis 30. April)
Montags bis Freitags 10 bis 16 Uhr, Gruppenführungen sind nach vorheriger Anmeldung möglich.
Sonntags keine Besichtigungen.

203137/02686 NKA Pályázat

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

„Demeter István: A tábori lelkész hadinaplója című kötet kiadása. Forráskiadváány. A Folia Collecta sorozat 3. kötete.” című pályázathoz

Pályázati azonosító: 203137/02686

A Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény a 203137/02686 azonosító számú pályázat keretében adta ki Demeter István II. világháború alatt írt hadinaplóját. A kötet a Gyűjtemény által indított Folia Collecta sorozat harmadik köteteként jelent meg.
A kötet kiadása több szempontból is hiánypótló. A tábori lelkészek szolgálatának elemzéséhez a II. világháborúból alig van adatunk. A „Lelkészek a fronton” címmel filmet, Gueth Gyula református tábori lelkész utólag leírt életrajzi visszaemlékezését, Balogh István tábori lelkészről írott életrajzot használhatjuk, valamint dr. Varga A. József: „Katonák – lelkészek, tábori lelkészek” című áttekintő könyvét, amiben azonban csak néhány oldal foglalkozik a II. világháborús tábori lelkészekkel.
Éppen ezért nagyon fontos forrás lehet Demeter István tábori lelkészi naplója 1942-1943-ból, mert nem utólagos feljegyzésű, hanem naponta és a helyszínen vezette, s több esetben fényképekkel is illusztrálta.
A tábori lelkészek helyzetét a magyar hadseregben az I. világháború után több rendelet szabályozta. Az 1940-ben kiadott Harcászati Szabályzat a tábori lelkészi szolgálat az istentiszteletek megtartása mellett az egyéni lelki gondozói tevékenységet emelte ki. A lelkészeknek jelentést kellett írni arról, milyen területen vannak, szentmisét hányszor mutattak be, milyen volt az ellátandó létszám, hány gyóntatás és áldozás volt. A halottakról külön jelentést kellett küldeni. A korabeli katonai előírások kötelezővé tették a tábori lelkészeknek, hogy naplót vezessenek, és havi jelentést írjanak. Így értjük meg, miért írt Demeter István viszonylag részletes tábori lelkészi naplót. Demeter István érzékenyen reagált a zsidókkal szembeni atrocitásokra, azokat leírta és jelentette a budapesti nagykövetségeknek és a nunciusnak.
A tartalékos tábori lelkészek viszonylag gyakran váltották egymást. Demeter István másfél éve a hosszabb szolgálati időkhöz tartozott.
A kiadvány a tábori lelkészi szűk két évét teljesítő Demeter István naplóját tartalmazza. Fontos forrása lehet a tábori lelkészeket kutató történeti szakirodalomnak, teljesebbé teszi és le is zárja az Éveim címmel írott önéletrajzi visszaemlékezését. Ez pedig együttesen fontos történeti forrása a 20. századi magyar katolikus egyháznak, az Egri Főegyházmegye papképzésének. A könyvet mutatók, Demeter István korabeli fekete-fehér fényképfelvételei, valamint Suba János és munkatársai által készített térképek teszik teljessé. A könyvet Bíró László római katolikus tábori püspök ajánlja az olvasóknak és kutatóknak. S talán nem utolsó sorban napjaink tábori lelkészeinek.
A kötet 176 oldal terjedelmű. Demeter István saját készítésű, a lelkészi szolgálatot dokumentáló fotói, és ez idő alatt írott versei egészítik ki. A személy és földrajzi névmutatót a tájékozódást segítő térképmellékletek segítik.
A szakmai beszámoló benyújtásával egyidejűleg jelen beszámolót feltöltjük a saját honlapunkra (www.rkegy.hu) valamint a Hungaricana közgyűjteményi portál oldalára (www.hungaricana.hu).
A sárospataki Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény kötetkiadásához nyújtott pályázati támogatást ezúton is köszönjük!

Buy Sneakers | NIKE

AnhangGröße
PDF icon szakmai_beszamolo.pdf587.84 KB